Το γραφείο μας αναλαμβάνει το σύνολο της μελέτης - επίβλεψης - έκδοσης οικοδομικής άδειας ενός κτιρίου.

Η μελέτη ενός έργου περιλαμβάνει τα στάδια προμελέτης - παρουσίασης του έργου, της οριστικής μελέτης - έκδοσης οικοδομικής άδεις και προαιρετικά την μελέτη εφαρμογής με την σύνταξη συμπληρωματικών σχεδίων κατασκευής του έργου.

Η επίβλεψη της κατασκευής του έργου γίνεται σε κάθε στάδιο εργασιών. 

Ταυτόχρονα προσφέρουμε υπηρεσίες μηχανικού για οποιαδήποτε μελέτη και άδεια χρειάζεται ο πελάτης μας.

 

TGK.GR

Οι υπηρεσίες του γραφείου μας πιο αναλυτικά περιλαμβάνουν: 

- Έκδοση οικοδομικών αδειών ανέγερσης, προσθήκης ή αλλαγής χρήσης κτιρίου.

- Μελέτη και επίβλεψη οικοδομικών έργων. Μελέτη εφαρμογής κατασκευαστικών σχεδίων.

- Έκδοση αδειών μικρής κλίμακας, λειτουργίας επιχειρήσεων.

- Τακτοποίηση αυθαίρετων κτισμάτων. 

- Διεκπεραίωση μεταβίβασης ακινήτων, ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων.