Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου είναι o ψηφιακός φάκελος που περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες ενός κτιρίου ή μιας αυτοτελούς οριζόντιας ή κάθετης διηρημένης ιδιοκτησίας.

Περιλαμβάνει :

Το στέλεχος της οικοδομικής άδειας θεωρημένο από την πολεοδομία, με τις αναθεωρήσεις αν υπάρχουν, του κτιρίου.

Όλα τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια, ακριβή αντίγραφα από την πολεοδομία.

Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων, τεχνική έκθεση και σχέδια αποτύπωσης εάν υπάρχουν.

Το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας.

Τον πίνακα χιλιοστών και την μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.

Στοιχεία κτηματογράφησης ακινήτου, εφόσον είναι διαθέσιμα.

Το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής για νεότερες άδειες μετά το 2012, εφόσον έχει εκδοθεί.

Η διαδικασία της συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας είναι η εξής:

- Μας προσκομίζετε τίτλο ιδιοκτησίας, έγγραφα κτηματολογίου και εφόσον υπάρχουν στέλεχος άδειας, σχέδια και ενεργειακό πιστοποιητικό.

- Κάνουμε αναζήτηση των σχεδίων στην πολεοδομία καθώς και έγγραφα από την σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας στο αρχείο του συμβολαιογράφου.

- Γίνεται αυτοψία στο ακίνητο και μέτρηση και σύγκριση με τα σχέδια της άδειας. Εφόσον υπάρχουν διαφορές γίνεται τακτοποίηση αυθαιρεσιών. Εάν δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες γίνεται ηλεκτρονική καταχώρηση του ακινήτου και εκδίδεται το πιστοποιητικό της ηλεκτρονικής ταυτότητας.

 

TGK.GR