Αρχική / Υπηρεσίες /  Άδειες Δόμησης •  Άδειες Μικρής Κλίμακας •  48ωρη ενημέρωση στην Πολεοδομία

 

• Άδεια Ανέγερσης νέου κτιρίου Άδεια Αλλαγής χρήσης χώρου Διαρρυθμίσεις Διαμερισμάτων Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας Εργασίες με 48ωρη ενημέρωση στην πολεοδομία

 

Άδεια ανέγερσης νέου κτιρίου


Περιλαμβάνει:

-  Tις τεχνικές μελέτες (Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος, Αρχιτεκτονική, Στατική, Μηχανολογική και Ενεργειακή Μελέτη).

-  Διεκπεραίωση στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.

-  Υποβολή των υπόλοιπων δικαιολογητικών και εγκρίσεων σε άλλους φορείς.

-  Την εξόφληση των απαραίτητων εισφορών και κρατήσεων και υποβολή τους στην πολεοδομία.

Οι εγκρίσεις που απαιτούνται ποικίλλουν αναλόγως την περίπτωση π.χ. έγκριση από Δ.Ε.Η, Ε.Π.Α. , Πυροσβεστική Υπηρεσία, Εφορία, Υποθηκοφυλάκιο, Δασαρχείο, Αρχαιολογία κ.α. . Για τον λόγο αυτό γίνεται από πλευράς του γραφείου μας η προσπάθεια να επισπεύδεται η παραπάνω διαδικασία οργανώνοντας με τον βέλτιστο τρόπο την σειρά που πρέπει να ακολουθηθεί.

Οι απαιτούμενες μελέτες εξαρτώνται από το είδος της άδειας και το μέγεθος του έργου.


 

Άδεια αλλαγής χρήσης χώρου

 

Απαιτείται όταν αλλάζει η λειτουργική χρήση ενός χώρου π.χ. περίπτωση αλλαγής εμπορικού καταστήματος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αναλόγως την περίπτωση υποβάλλονται μελέτες και δικαιολογητικά όπως και στην ανέγερση νέου κτιρίου.

Συνήθως απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα, νέα μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης λόγω κατασκευής νέων εγκαταστάσεων και αναλόγως τον "πληθυσμό" του καταστήματος μελέτη πυρασφάλειας.


 

•  Άδεια Διαρρυθμίσεων


Για εσωτερικές διαρρυθμίσεις αυτοτελούς ιδιοκτησίας οι οποίες δεν τροποποιούν την επιφάνεια και τον φέροντα οργανισμό της, δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης αλλά αναλόγως την περίπτωση Άδεια Μικρής Κλίμακας ή Εργασίες με 48ωρη ενημέρωση όπως περιγράφονται παρακάτω. Όταν οι διαρρυθμίσεις είναι μεγάλης κλίμακας και αφορούν σε συνένωση ή διαχωρισμό διαμερισμάτων με εκτεταμένες επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις, απαιτείται κανονική άδεια δόμησης.

 

επιστροφή

 

Έγκριση Εργασιών - Άδεια Μικρής Κλίμακας


Για περιορισμένες εργασίες σε ακίνητα εκδίδεται η άδεια μικρής κλίμακας. Η διαδικασία είναι απλή και γρήγορη καθώς απαιτούνται λιγότερα δικαιολογητικά σε σχέση με μία κανονική άδεια. Εργασίες που επιτρέπονται με άδεια Μικρής Κλίμακας:

α.    Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας.

β.    Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστοτε ορίζονται.
γ.   Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24/ 31.5.1985 (Δ΄ 270),εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας.
δ.    Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της περιφέρειας.
ε.    Γεωτεχνικές έρευνες
στ.  Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών

ζ. Κατασκευή ανελκυστήρα.

η.    Κοπή δένδρων.

θ.    Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου.

ι.    Τοποθέτηση ικριωμάτων.

ια.   Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων.

ιβ.   Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων.

ιγ.   Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων.

ιδ.  Εξωτερικούς χρωματισμούς ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων με χρήση ικριωμάτων.

ιε.    Επένδυση όψεων και αντικατάσταση υαλοπετασμάτων.

ιστ.  Κατασκευή πέργκολας .

ιζ.    Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας.

ιη.    Τοποθέτηση κεραιών.

ιθ.    Εσωτερικές διαρρυθμίσεις, εφόσον δεν θίγονται τα στοιχεία του φέροντος οργανισμού του κτιρίου.

κ.   Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων.

κα.   Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης.

κβ.   Συντήρηση, επισκευή στεγών με χρήση ικριωμάτων.

κγ.   Απλή περιτοίχιση από λιθοδομή ή περίφραξη από ελαφρύ υλικό, γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές.

κδ.   Η κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης στα καλλιεργούμενα αγροκτήματα.

κε.   Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών.

κζ.   Αντικατάσταση στέγης.

επιστροφή

Τεχνικό Γραφείο Μηχανικών Κουτάντζη, Ωρωπού 38 & Ορφανίδου, Γαλάτσι - Αθήνα , Τ.Κ. 11146, τηλ/fax: (+30) 210 29 15 955