• Αρχιτεκτονικές  Μελέτες

 

 

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης ενός έργου σε φάση αρχικής πρότασης, προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής.

Αρχική πρόταση - προμελέτη : Η πρώτη εικόνα του έργου με τις βασικές παραδοχές του, την τοποθεσία, τους ισχύοντες όρους δόμησης και τις ανάγκες των χρηστών. Με βάση και τον διατιθέμενο προϋπολογισμό προτείνονται οι πρώτες επιλύσεις.

Οριστική Μελέτη : Η τελική μελέτη που θα υποβληθεί στην Υπηρεσία Δόμησης και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την χωροθέτηση και την διαμόρφωση του έργου.

Μελέτη Εφαρμογής : Προαιρετική μελέτη. Περιλαμβάνει αναλυτικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες που έχουν σχέση με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, τα δομικά στοιχεία, έπιπλα, εξοπλισμό, διακοσμητικά στοιχεία κ.τ.λ. .


 

• Στατικές  Μελέτες

 

Αναλαμβάνουμε Στατικές Μελέτες νέων κτιρίων καθώς και τον έλεγχο στατικής επάρκειας και την ενίσχυση υφιστάμενων διάφορων φέροντων οργανισμών, οπλισμένο σκυρόδεμα, χάλυβα, φέρουσα τοιχοποιία και δομική ξυλεία. Εφαρμόζονται όλοι οι ελληνικοί και διεθνείς κανονισμοί που ισχύουν στην χώρα μας ΕΚΩΣ2000, ΕΑΚ2003, ΚΑΝΕΠΕ, Ευρωκώδικες.

 

επιστροφή


 

 

 

• Τοπογραφικά Διαγράμματα - εξάρτηση με κρατικό δίκτυο συντεταγμένων

 

Σύνταξη τοπογραφικού διάγραμματος για έκδοση άδειας δόμησης, ρύθμισης αυθαιρέτου, βεβαίωσης μεταβίβασης, κτηματολόγιο, δασαρχείο, οριοθέτηση κ.τ.λ. Αποτύπωση ιδιοκτησιών, εμβαδομέτρηση, εξάρτηση σε κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87).


 

• Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων και έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών


Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης υπολογίζει την ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ενός κτιρίου, για την θέρμανση, την ψύξη και το ζεστό νερό χρήσης, παρουσιάζοντας έτσι το πόσο ενεργοβόρο είναι και τις μεθόδους με τις οποίες μπορεί να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του. Είναι αλληλεξαρτώμενη με την μηχανολογική και την αρχιτεκτονική μελέτη καθώς οι ενεργειακές απαιτήσεις ενός κτιρίου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον προσανατολισμό του κτιρίου, τον αριθμό και τις διαστάσεις των εξωτερικών ανοιγμάτων, τον τύπο των τοίχων πλήρωσης, τους εξώστες σκιασμού αλλά και τα μηχανολογικά συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης, θέρμανσης και κλιματισμού.


 

• Ανακαινίσεις


Το γραφείο μας αναλαμβάνει την μελέτη ανακαίνισης, διαρρυθμίσεων και ανακατασκευής κατοικιών, διαμερισμάτων, γραφείων, καταστημάτων και εξωτερικών χώρων.

Τα στάδια για μία ανακαίνιση είναι :

α) Αυτοψία στον χώρο. Επιλογή με σειρά σπουδαιότητας των απαραίτητων ενεργειών  που χρειάζονται επεμβάσεις. Οι πιο σύνηθεις αλλαγές είναι τα είδη υγιεινής και τα έπιπλα κουζίνας, το γκρέμισμα κάποιου τοίχου και η αλλαγή κουφωμάτων.

β) Σύνταξη Προϋπολογισμού του Κόστους Κατασκευής και παρουσίαση σχέδιου κάτοψης της πρότασης στον πελάτη.

γ) Συγγραφή Υποχρεώσεων και συμφωνητικού αμοιβής όπου περιγράφονται αναλυτικά όλες οι εργασίες που αφορούν την αποπεράτωση του έργου καθώς και ο τρόπος αμοιβής του γραφείου.


Τεχνικό Γραφείο Μηχανικών Κουτάντζη, Ωρωπού 38 & Ορφανίδου, Γαλάτσι - Αθήνα , Τ.Κ. 11146, τηλ/fax: (+30) 210 29 15 955