• Αρχιτεκτονική μελέτη

 

 

Πλήρης μελέτη του έργου σε τρεις φάσεις: αρχικής πρότασης - προμελέτης, οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής.

Αρχική πρόταση - προμελέτη : Η πρώτη εικόνα του έργου με τις βασικές παραδοχές του, την τοποθεσία, τους ισχύοντες όρους δόμησης και τις ανάγκες των χρηστών. Με βάση και τον διατιθέμενο προϋπολογισμό προτείνονται οι πρώτες επιλύσεις.

Οριστική Μελέτη : Η τελική μελέτη που θα υποβληθεί στην Υπηρεσία Δόμησης και περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την χωροθέτηση και την διαμόρφωση του έργου.

Μελέτη Εφαρμογής : Προαιρετική μελέτη. Περιλαμβάνει αναλυτικές κατασκευαστικές λεπτομέρειες που έχουν σχέση με τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, τα δομικά στοιχεία, έπιπλα, εξοπλισμό, διακοσμητικά στοιχεία κ.τ.λ. .


 

• Στατική  Μελέτη

 

Αναλαμβάνουμε Στατική Μελέτη νέων κτιρίων καθώς και τον έλεγχο στατικής επάρκειας και την ενίσχυση υφιστάμενων κτιρίων. Εφαρμόζονται όλοι οι ελληνικοί και διεθνείς κανονισμοί που ισχύουν στην χώρα μας.

 

επιστροφή


 

 

 

• Τοπογραφικό Διάγραμμα

 

Σύνταξη τοπογραφικού διάγραμματος για έκδοση άδειας δόμησης, ρύθμισης αυθαιρέτου, βεβαίωσης μεταβίβασης, κτηματολόγιο, δασαρχείο, οριοθέτηση κ.τ.λ. Αποτύπωση ιδιοκτησιών, εμβαδομέτρηση, εξάρτηση σε κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 87).


 

• Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων και έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών


Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης υπολογίζει την ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ενός κτιρίου, για την θέρμανση, την ψύξη και το ζεστό νερό χρήσης, παρουσιάζοντας έτσι το πόσο ενεργοβόρο είναι και τις μεθόδους με τις οποίες μπορεί να μειωθεί το κόστος λειτουργίας του. Είναι αλληλεξαρτώμενη με την μηχανολογική και την αρχιτεκτονική μελέτη καθώς οι ενεργειακές απαιτήσεις ενός κτιρίου εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον προσανατολισμό του κτιρίου, τον αριθμό και τις διαστάσεις των εξωτερικών ανοιγμάτων, τον τύπο των τοίχων πλήρωσης, τους εξώστες σκιασμού αλλά και τα μηχανολογικά συστήματα παροχής ζεστού νερού χρήσης, θέρμανσης και κλιματισμού.


 


Τεχνικό Γραφείο Μηχανικών Κουτάντζη, Ωρωπού 38 & Ορφανίδου, Γαλάτσι - Αθήνα , Τ.Κ. 11146, τηλ/fax: (+30) 210 29 15 955