Αρχική / Υπηρεσίες / Άδειες Λειτουργίας Επιχειρήσεων

•  Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος •  Φαρμακεία •  Φροντιστήρια / Εκπαιδευτήρια •  Ιατρεία •  Πλυντήρια / Συνεργεία Αυτοκινήτων •  Εργαστήρια / Βιοτεχνίες


• Άδεια λειτουργίας για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Η διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστίαση και υπηρεσίες) άλλαξε ριζικά με τον νόμο 4442/2016. Η παλιά χρονοβόρα διαδικασία της άδειας λειτουργίας σε δήμο, υγειονομικό και πυροσβεστική κατργήθηκε. Πλέον όλες οι επιχειρήσεις αφού πάρουν βεβαίωση εγκατάστασης (πρώην προέγκριση), κάνουν γνωστοποίηση της λειτουργίας τους σε ειδική ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στην συνέχεια οφείλουν να διαθέτουν φάκελο εντός της επιχείρησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και μελέτες μηχανικού τα οποία επιδεικνύουν στις αρμόδιες υπηρεσίες (πυροσβεστική, υγειονομικό) όταν και εφόσον ελεγχθούν.

Πριν την επιλογή ενός χώρου θα πρέπει να ελέγχεται η δυνατότητα ίδρυσης ενός καταστήματος εντός αυτού. Θα πρέπει να ελέγχεται η πολεοδομική νομιμότητα του χώρου, οι απαιτούμενες προδιαγραφές, οι επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής κ.τ.λ. . Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της υφιστάμενης υγειονομικής νομοθεσίας και νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Για παράδειγμα ένας χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να διαθέτει χώρο w.c. , χώρο παρασκευαστηρίου, χώρο αποθήκευσης προϊόντων, χώρο εξυπηρέτησης του κοινού κ.τ.λ. Το κάθε τμήμα του καταστήματος πρέπει να έχει ένα ελάχιστο εμβαδόν και ύψος.

Ανάλογα με το μέγεθος και τη χρήση κάθε καταστήματος, τα δικαιολογητικά ποικίλουν. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία αδειοδότησης και καθοδηγεί την επιχείρηση σε όλα τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει.

 

Προδιαγραφές όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Γενικά το απαιτούμενο εμβαδόν διαφέρει αναλόγως το είδος του καταστήματος και την δυναμικότητα.

Όλα τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος είτε είναι εμπορικά (π.χ. μικρό πρατήριο άρτου για περαστικούς) είτε είναι χώροι συνάθροισης κοινού (π.χ. μία καφετέρια) πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα w.c. . Πλέον με την νέα υγειονομική διάταξη, καταστήματα που δεν εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες δεν χρειάζεται να έχουν προθάλαμο. Εάν η επιχείρηση εξυπηρετεί ταυτόχρονα περισσότερα από 5 άτομα απαιτείται και ξεχωριστό w.c. για τους εργαζόμενους.

Το w.c. και ο προθάλαμος εάν απαιτείται, πρέπει να έχουν καθαρές διαστάσεις 1,00*1,20 όπως φαίνεται στο σχήμα.

 

Για τον αριθμό των απαιτούμενων w.c. υπολογίζουμε πρώτα την δυναμικότητα του καταστήματος σε άτομα. Αφού υπολογιστεί η δυναμικότητα επιλέγεται ο αριθμός των w.c. σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Μέχρι 40 άτομα

1 αποχωρητήριο (ανδρών και γυναικών)

Από 41 μέχρι 120

2 αποχωρητήρια (1 ανδρ. και 1 γυναικ.)

Από 121 μέχρι 250

4 αποχωρητήρια (2 + 2)

Από 251 μέχρι 500

6 αποχωρητήρια (3 + 3)

 

Η θέση των w.c. μπορεί να είναι και σε υπόγειο ή πατάρι.

Καλό είναι να τοποθετούνται πόρτες συμβατικές, συμπαγείς ξύλινες με επένδυση πλαστικού και όχι πτυσσόμενες. Οι τοίχοι πρέπει να καλύπτονται με λείο και ανθεκτικό στην υγρασία υλικό για να καθαρίζονται εύκολα. Συνίσταται να επενδύονται με πλακάκια μέχρι ύψους τουλάχιστον 2,00μ. . Το ίδιο ισχύει και για τα πατώματα.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν λυόμενα χωρίσματα για την κατασκευή του προθαλάμου ή στις πόρτες των w.c. αν αυτό διευκολύνει. Γενικά οι προϋποθέσεις αυτές εξαρτώνται από την Υγειονομική Υπηρεσία και το μέγεθος και την χρήση του καταστήματος. Η ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι τόσο λεπτομερής στα κατασκευαστικά θέματα και επιτρέπει κάποιες παρεκκλίσεις.

Θα πρέπει να υπάρχει φυσικός ή τεχνητός εξαερισμός. Αν υπάρχουν παράθυρα απαιτείται σήτα για τα έντομα. Επίσης προφανώς θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέσα πλύσεως και στεγνώματος των χεριών, νιπτήρες, τουαλέτες Ευρωπαϊκού τύπου και οι απαραίτητες εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης.

Χώρος Αποθήκευσης

Ο χώρος αποθήκευσης δεν είναι απαραίτητο να είναι απομονωμένος χώρος σε μικρές επιχειρήσεις μαζικής εστίασης. Τα προϊόντα μπορούν να τοποθετούνται σε ερμάρια ή ψυγεία μέσα στο παρασκευαστήριο ή καλύτερα δίπλα σε αυτό.

Χώρος Παρασκευαστηρίου - Κουζίνα

Ένας από τους πιο σημαντικούς χώρους του καταστήματος. Η λεγόμενηκουζίνα. Είναι ο χώρος που το φαγητό ή το ποτό επεξεργάζεται και μεριδοποιείται για να σερβιριστεί στους πελάτες. Όταν λέμε παρασκευαστήριο εννοούμε και έναν πάγκο με ένα νεροχύτη και μία καφετιέρα για την παρασκευή καφέ. Ο χώρος αυτός θεωρείται κύριας χρήσης και πρέπει να πληρεί το ελάχιστο ύψος και να πληρεί τις απαιτήσεις της χρήσης βάσει πολεοδομίας. Το παρασκευαστήριο μπορεί να είναι ενιαίος χώρος με τον χώρο πλύσεως σκευών, ταμείου και ψυγείων και εξαρτάται από την χρήση του καταστήματος.

Αίθουσα Πελατών

Είναι ο καθαρός χώρος που απομένει αν αφαιρεθούν οι υπόλοιποι χώροι του καταστήματος και είναι ο κύριος χώρος που εξυπηρετούνται οι πελάτες. Περιλαμβάνει και τον διάδρομο από την είσοδο του καταστήματος μέχρι τα καθίσματα.

Είναι κύριος χώρος με ό,τι αυτό σημαίνει πολεοδομικά. Έτσι προφανώς δεν μπορεί να βρίσκεται στο υπόγειο ενώ για το πατάρι εξαρτάται από το πως χαρακτηρίζεται αυτό στα σχέδια της πολεοδομίας και το καθαρό του ύψος. Γενικά καλό είναι να έχει ένα ύψος καθαρό γύρω στο 2,40μ. αλλά και πάλι αυτό ποικίλει από το έτος κατασκευής του κτιρίου.

Από πλευρά πυροσβεστικής νομοθεσίας οι διάδρομοι προς την είσοδο – έξοδο θα πρέπει να έχουν ελάχιστο πλάτος. Για μεγάλα καταστήματα απαιτείται και έξοδος κινδύνου. Επίσης εάν υπάρχουν πόρτες προς κοινόχρηστο τμήμα του κτιρίου π.χ. έξοδος προς το κεντρικό κλιμακοστάσιο θα πρέπει να είναι ειδικές πόρτες πυράντοχες.

Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής φυσικός ή τεχνητός φωτισμός και εξαερισμός.

Εξαερισμός Καταστήματος

Ο εξαερισμός του καταστήματος πρέπει να είναι συνεχής τεχνητός ή φυσικός. Γενικά αν υπάρχουν επαρκείς πόρτες και παράθυρα και το κατάστημα είναι μικρό δεν απαιτείται τεχνητό μέσο.

Για την απαγωγή των οσμών της κουζίνας εάν μιλάμε για ψήσιμο κρέατος θα πρέπει να γίνεται απαγωγή των οσμών με απορροφητήρα. Το ίδιο και για τις φριτέζες τηγανίσματος. Θα πρέπει να γίνεται συχνός καθαρισμός του συστήματος και συντήρηση του. Γενικά για μικρά καταστήματα μπορεί να μην ζητηθεί μηχανολογική μελέτη και τοποθέτηση κεντρικής καπνοδόχου μέχρι την ταράτσα. Πάντως σε κάθε περίπτωση αν οι γείτονες ενοχλούνται θα υπάρχει πρόβλημα. Για αυτό η χρήση φίλτρων και η συντήρηση πρέπει να είναι συνεχής.

Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαγορεύεται το κάπνισμα με κάποιες εξαιρέσεις. Δίνεται η δυνατότητα κατασκευής εντός των καταστημάτων μεγαλύτερων των 70Μ2, χώρων αποκλειστικά για καπνίζοντες που θα διαχωρίζονται από τους υπόλοιπους χώρους και θα έχουν σύστημα εξαερισμού. Για τα καταστήματα με εμβαδόν μέχρι 70Μ2 ο ιδιοκτήτης δηλώνει στην άδεια λειτουργίας εάν επιθυμεί να εξυπηρετεί αποκλειστικά καπνίζοντες ή όχι. Τέλος το κάπνισμα επιτρέπεται στους υπαίθριους χώρους του καταστήματος εάν υπάρχουν, προσοχή όμως δεν νοούνται ως υπαίθριοι χώροι π.χ. οι πρασιές πολυκατοικίας που κλείνονται περιμετρικά με πρόχειρες κατασκευές.

Πυροσβεστική

Για μικρά καταστήματα συνήθως απαιτούνται μερικοί πυροσβεστήρες, ελάχιστο πλάτος διαδρόμων διαφυγής, φωτισμός ασφαλείας σήμανση στις εξόδους τα γνωστά “EXIT”. Επίσης επιβάλλεται σε όλα τα καταστήματα να υπάρχει μόνιμο δίκτυο πυρόσβεσης π.χ. απλό λάστιχο το οποίο μπορεί και να συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης ή αλλιώς βάνες πυρόσβεσης. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει χρήση υγραερίου, φριτεζών και γενικά εστιών χρειάζονται μόνιμα μέσα πυρόσβεσης και ειδική μηχανολογική μελέτη. Φυσικά σε πολύ μεγάλα καταστήματα και ανάλογα με την χρήση απαιτούνται και συστήματα πυρανίχνευσης, συναγερμού κ.τ.λ.Συχνές Ερωτήσεις για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος


 • Είναι απαραίτητοι όλοι οι έλεγχοι και οι διατάξεις (υγειονομικό, πυροσβεστική, νομιμότητα πολεοδομίας) ακόμη και για ένα μικρό κατάστημα καφέ για περαστικούς ?

Ναι. Ακόμη και ένα πολύ μικρό κατάστημα που σερβίρει καφέ σε περαστικούς, χωρίς καθίσματα δηλαδή, θα πρέπει να διαθέτει w.c. , νεροχύτη και ποδοκίνητο νιπτήρα, πυροσβεστήρες και σήμανση ασφαλείας, ενώ τέλος θα πρέπει να πληρεί τους πολεοδομικούς όρους του καταστήματος.

 • Τι πρέπει να ελέγχω στον χώρο που θα επιλέξω ?

Καλό είναι να είναι ήδη κατάστημα και όχι σπίτι ή αποθήκη έτσι ώστε να μην μπλέξετε πολεοδομικά. Αν το μαγαζί είναι μεγάλο (ενδεικτικά πάνω από 50μ2) ίσως χρειαστεί άδεια αλλαγής χρήσης στην πολεοδομία. Επίσης να υπάρχει w.c. Αλλιώς θα πρέπει να το κατασκευάσετε. Να υπάρχει αερισμός και φωτισμός και να ελέγξετε ότι η χρήση του δεν θα ενοχλεί τους γείτονες. Να έχει ελάχιστο καθαρό ύψος 2,40μ. για τους χώρους κύριας χρήσης. w.c. στο πατάρι ή στο υπόγειο επιτρέπονται εφόσον υπάρχει ένα ελάχιστο καθαρό ύψος 2,20μ.

 • Πόσο διαρκεί η διαδικασία ?

Η διαδικασία της βεβαίωσης καταλληλότητας (πρώην προέγκριση) ποικίλει από τον κάθε Δήμο αλλά συνήθως χρειάζονται 10-15 ημέρες. Μετά την έκδοση της βεβαίωσης η γνωστοποίηση που είναι και η τελική άδεια ουσιαστικά γίνεται αμέσως ηλεκτρονικά. Οι έλεγχοι από τις υπηρεσίες γίνονται αργότερα και εφόσον το κατάστημα λειτουργεί.

 • Μπορώ να ανοίξω το κατάστημα χωρίς Γνωστοποίηση  ?

Όχι. Τυπικά για να ανοίξει το κατάστημα πρέπει να διαθέτει γνωστοποίηση αλλιώς επιβάλλονται πρόστιμα και το κατάστημα σφραγίζεται.

 • Για να βγει η Γνωστοποίηση στο κατάστημα μου χρειάζεται η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας ?

Εφόσον υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία, ο επιχειρηματίας κάνει Υ.Δ. ότι απαγορεύεται η χρήση του καταστήματος από τον κανονισμό. Εφόσον δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας, κάνει Υ.Δ. ο ο διοκτήτης του χώρου.

 • Χρειάζεται άδεια πολεοδομίας για να κάνω οικοδομικές εργασίες ? Βαψίματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, χωρίσματα κ.τ.λ. ?

Καλό είναι να εκδοθεί μία απλή διοικητική πράξη από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Αναλόγως το τι θέλει να κάνει ο επιχειρηματίας μπορεί να εκδώσει μία απλή 48ωρη εργασιών (απλούστερη περίπτωση και γρήγορη σχετικά) ή μία Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας η οποία είναι επίσης απλή. Σπάνια απαιτείται κανονική Άδεια Δόμησης. Σε κάθε περίπτωση εργασίες χωρίς Άδεια από την πολεοδομία θεωρούνται αυθαίρετες, επιφέρουν αυτόφωρο, πρόστιμα κ.τ.λ. .

 • Πότε πάω στην εφορία για έναρξη εργασιών ?

Αφού βγει η Βεβαίωση Καταλληλότητας.

 • Τι αναλαμβάνει το Γραφείο μας ?

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση ολόκληρης της διαδικασίας όσον αφορά τον Δήμο, την Υγειονομική Υπηρεσία, την Υπηρεσία Δόμησης και την Πολεοδομία. Με λίγα λόγια όλα όσα απαιτούνται για την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης. Συμπληρωματικά μπορούμε να σας συστήσουμε σε συνεργάτη μας Λογιστή που θα αναλάβει τα θέματα της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων π.χ. Έναρξη στον ΟΑΕΕ. Επίσης μπορούμε να αναλάβουμε τις απαραίτητες οικοδομικές εργασίες με συνεργαζόμενα συνεργεία.

 •  

 

Φαρμακεία

 

Τα φαρμακεία κτιριολογικά είναι χώροι κύριας χρήσης και πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές της πολεοδομικής νομοθεσίας. Αποτελούνται από το φαρμακοπωλείο, το φαρμακοτεχνικό εργαστήριο, την αποθήκη και μία τουαλέτα. Συγκεκριμένα απαιτούνται :

Βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, ότι το κατάστημα όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες.

 • Αντίγραφο συμφωνητικού μισθώσεως από τον αιτούντα φαρμακοποιό του καταστήματος, όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

 • Σχέδιο κατόψεως του καταστήματος, στο οποίο να φαίνονται οι καθαρές διαστάσεις του.

 • Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής σε κλίμακα 1:200, στο οποίο θα σημειώνονται τα φαρμακεία που ευρίσκονται σε απόσταση μέχρι (100) μέτρων από το υπό λειτουργία φαρμακείο.

 • Βεβαίωση της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή πυροσβεστικά μέσα.

 • επιστροφή

 

Άδεια Εκπαιδευτηρίου

 

Αρμόδιος φορέας: Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Για την Άδεια απαιτούνται :

α.i   Κέντρο διά βίου μάθησης επιπέδου 1, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών έως 75 καταρτιζόμενους

- Σχέδια πολεοδομίας και οικοδομική άδεια που να φαίνεται ο χώρος και η χρήση του.

- Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της  Στατικής επάρκειας.

- Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.

α.ii. Φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών πάνω από 75 καταρτιζόμενους

- Άδεια χρήσης φροντιστηρίου, κάτοψη, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ αν απαιτείται.

- Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της  Στατικής επάρκειας.

- Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.

β.Κέντρο διά βίου μάθησης επιπέδου 2

- Άδεια χρήσης φροντιστηρίου, κάτοψη, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ αν απαιτείται.

- Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.

επιστροφή


Ιατρεία

 

Αρμόδια υπηρεσία : Οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας.

Για την Άδεια απαιτούνται :

- Βεβαίωση κύριας χρήσης από Μηχανικό

- Σχέδια κάτοψης όπου θα πιστοποιείται ότι ο χώρος πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές

επιστροφή

 

Πλυντήρια Αυτοκινήτων / Συνεργεία

 

Αρμόδιος φορέας  : Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας

Για την Άδεια απαιτούνται :

- Σχέδια

- Οικοδομική Άδεια

- Περιβαλλοντική μελέτη για τα λύματα

- Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας

επιστροφή

 

Εργαστήριο - Βιοτεχνία

 

Αρμόδιος φορέας  : Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχίας

Για την Άδεια απαιτούνται :

- Σχέδια

- Οικοδομική Άδεια

- Περιβαλλοντική μελέτη για τα υγρά απόβλητα

- Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας

Γενικά τα δικαιολογητικά ποικίλουν ανάλογα με την δραστηριότητα και την ισχύ των μηχανημάτων που θα εγκατασταθούν.

επιστροφή

Τεχνικό Γραφείο Μηχανικών Κουτάντζη, Ωρωπού 38 & Ορφανίδου, Γαλάτσι - Αθήνα , Τ.Κ. 11146, τηλ/fax: (+30) 210 29 15 955