Αρχική / Υπηρεσίες / Άδειες Λειτουργίας Επιχειρήσεων
• Άδεια λειτουργίας για Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Η διαδικασία αδειοδότησης επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστίαση και υπηρεσίες) άλλαξε ριζικά με τον νόμο 4442/2016. Η παλιά χρονοβόρα διαδικασία της άδειας λειτουργίας σε δήμο, υγειονομικό και πυροσβεστική κατργήθηκε. Πλέον όλες οι επιχειρήσεις αφού πάρουν βεβαίωση εγκατάστασης (πρώην προέγκριση), κάνουν γνωστοποίηση της λειτουργίας τους σε ειδική ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στην συνέχεια οφείλουν να διαθέτουν φάκελο εντός της επιχείρησης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και μελέτες μηχανικού τα οποία επιδεικνύουν στις αρμόδιες υπηρεσίες (πυροσβεστική, υγειονομικό) όταν και εφόσον ελεγχθούν.

Πριν την επιλογή ενός χώρου θα πρέπει να ελέγχεται η δυνατότητα ίδρυσης ενός καταστήματος εντός αυτού. Θα πρέπει να ελέγχεται η πολεοδομική νομιμότητα του χώρου, οι απαιτούμενες προδιαγραφές, οι επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής κ.τ.λ. . Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις της υφιστάμενης υγειονομικής νομοθεσίας και νομοθεσίας πυροπροστασίας.

Για παράδειγμα ένας χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να διαθέτει χώρο w.c. , χώρο παρασκευαστηρίου, χώρο αποθήκευσης προϊόντων, χώρο εξυπηρέτησης του κοινού κ.τ.λ. Το κάθε τμήμα του καταστήματος πρέπει να έχει ένα ελάχιστο εμβαδόν και ύψος.

Ανάλογα με το μέγεθος και τη χρήση κάθε καταστήματος, τα δικαιολογητικά ποικίλουν. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν απαιτείται Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη διαδικασία αδειοδότησης και καθοδηγεί την επιχείρηση σε όλα τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει.

 

Συχνές Ερωτήσεις για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος


 • Είναι απαραίτητοι όλοι οι έλεγχοι και οι διατάξεις (υγειονομικό, πυροσβεστική, νομιμότητα πολεοδομίας) ακόμη και για ένα μικρό κατάστημα καφέ για περαστικούς ?

Ναι. Ακόμη και ένα πολύ μικρό κατάστημα που σερβίρει καφέ σε περαστικούς, χωρίς καθίσματα δηλαδή, θα πρέπει να διαθέτει w.c. , νεροχύτη και ποδοκίνητο νιπτήρα, πυροσβεστήρες και σήμανση ασφαλείας, ενώ τέλος θα πρέπει να πληρεί τους πολεοδομικούς όρους του καταστήματος.

 • Τι πρέπει να ελέγχω στον χώρο που θα επιλέξω ?

Καλό είναι να είναι ήδη κατάστημα και όχι σπίτι ή αποθήκη έτσι ώστε να μην μπλέξετε πολεοδομικά. Αν το μαγαζί είναι μεγάλο (ενδεικτικά πάνω από 50μ2) ίσως χρειαστεί άδεια αλλαγής χρήσης στην πολεοδομία. Επίσης να υπάρχει w.c. Αλλιώς θα πρέπει να το κατασκευάσετε. Να υπάρχει αερισμός και φωτισμός και να ελέγξετε ότι η χρήση του δεν θα ενοχλεί τους γείτονες. Να έχει ελάχιστο καθαρό ύψος 2,40μ. για τους χώρους κύριας χρήσης. w.c. στο πατάρι ή στο υπόγειο επιτρέπονται εφόσον υπάρχει ένα ελάχιστο καθαρό ύψος 2,20μ.

 • Πόσο διαρκεί η διαδικασία ?

Η διαδικασία της βεβαίωσης καταλληλότητας (πρώην προέγκριση) ποικίλει από τον κάθε Δήμο αλλά συνήθως χρειάζονται 10-15 ημέρες. Μετά την έκδοση της βεβαίωσης η γνωστοποίηση που είναι και η τελική άδεια ουσιαστικά γίνεται αμέσως ηλεκτρονικά. Οι έλεγχοι από τις υπηρεσίες γίνονται αργότερα και εφόσον το κατάστημα λειτουργεί.

 • Μπορώ να ανοίξω το κατάστημα χωρίς Γνωστοποίηση  ?

Όχι. Τυπικά για να ανοίξει το κατάστημα πρέπει να διαθέτει γνωστοποίηση αλλιώς επιβάλλονται πρόστιμα και το κατάστημα σφραγίζεται.

 • Για να βγει η Γνωστοποίηση στο κατάστημα μου χρειάζεται η συναίνεση των υπόλοιπων συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας ?

Εφόσον υπάρχει κανονισμός στην πολυκατοικία, ο επιχειρηματίας κάνει Υ.Δ. ότι απαγορεύεται η χρήση του καταστήματος από τον κανονισμό. Εφόσον δεν υπάρχει κανονισμός πολυκατοικίας, κάνει Υ.Δ. ο ο διοκτήτης του χώρου.

 • Χρειάζεται άδεια πολεοδομίας για να κάνω οικοδομικές εργασίες ? Βαψίματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, χωρίσματα κ.τ.λ. ?

Καλό είναι να εκδοθεί μία απλή διοικητική πράξη από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Αναλόγως το τι θέλει να κάνει ο επιχειρηματίας μπορεί να εκδώσει μία απλή 48ωρη εργασιών (απλούστερη περίπτωση και γρήγορη σχετικά) ή μία Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας η οποία είναι επίσης απλή. Σπάνια απαιτείται κανονική Άδεια Δόμησης. Σε κάθε περίπτωση εργασίες χωρίς Άδεια από την πολεοδομία θεωρούνται αυθαίρετες, επιφέρουν αυτόφωρο, πρόστιμα κ.τ.λ. .

 • Πότε πάω στην εφορία για έναρξη εργασιών ?

Αφού βγει η Βεβαίωση Καταλληλότητας.

 • Τι αναλαμβάνει το Γραφείο μας ?

Αναλαμβάνουμε την διεκπεραίωση ολόκληρης της διαδικασίας όσον αφορά τον Δήμο, την Υγειονομική Υπηρεσία, την Υπηρεσία Δόμησης και την Πολεοδομία. Με λίγα λόγια όλα όσα απαιτούνται για την νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης. Συμπληρωματικά μπορούμε να σας συστήσουμε σε συνεργάτη μας Λογιστή που θα αναλάβει τα θέματα της εφορίας και των ασφαλιστικών ταμείων π.χ. Έναρξη στον ΟΑΕΕ. Επίσης μπορούμε να αναλάβουμε τις απαραίτητες οικοδομικές εργασίες με συνεργαζόμενα συνεργεία.

 •  

 

Φαρμακεία

 

Τα φαρμακεία κτιριολογικά είναι χώροι κύριας χρήσης και πρέπει να πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές της πολεοδομικής νομοθεσίας. Αποτελούνται από το φαρμακοπωλείο, το φαρμακοτεχνικό εργαστήριο, την αποθήκη και μία τουαλέτα. Συγκεκριμένα απαιτούνται :

Βεβαίωση της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, ότι το κατάστημα όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, δεν είναι αυθαίρετο και δεν περιλαμβάνει αυθαίρετες κατασκευές ή προσθήκες.

 • Αντίγραφο συμφωνητικού μισθώσεως από τον αιτούντα φαρμακοποιό του καταστήματος, όπου θα λειτουργήσει το φαρμακείο, ή πρόσφατο πιστοποιητικό ιδιοκτησίας από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

 • Σχέδιο κατόψεως του καταστήματος, στο οποίο να φαίνονται οι καθαρές διαστάσεις του.

 • Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής σε κλίμακα 1:200, στο οποίο θα σημειώνονται τα φαρμακεία που ευρίσκονται σε απόσταση μέχρι (100) μέτρων από το υπό λειτουργία φαρμακείο.

 • Βεβαίωση της αρμόδιας πυροσβεστικής υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή πυροσβεστικά μέσα.

 • επιστροφή

 

Άδεια ιδιωτικού Εκπαιδευτηρίου

 

Αρμόδιος φορέας: Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Οι φορείς χωρίζονται σε δύο κατηγορίες αναλόγως των μαθητών που φιλοξενούν με το όριο να είναι οι 75 καταρτιζόμενοι ανά δεδομένη στιγμή. Πάνω από αυτό το όριο απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας αλλαγής χρήσης. Έτσι σε κάθε περίπτωση απαιτείται :

Κέντρο διά βίου μάθησης επιπέδου 1, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών έως 75 καταρτιζόμενους

- Σχέδια πολεοδομίας και οικοδομική άδεια που να φαίνεται ο χώρος και η χρήση του.

- Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της  Στατικής επάρκειας.

- Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.

Κέντρο διά βίου μάθησης επιπέδου 2, Φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών πάνω από 75 καταρτιζόμενους

- Οικοδομική Άδεια χρήσης φροντιστηρίου, κάτοψη, προσβασιμότητα ΑΜΕΑ αν απαιτείται.

- Βεβαίωση δύο μηχανικών περί της  Στατικής επάρκειας.

- Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.

επιστροφή


Ιατρεία

 

Αρμόδια υπηρεσία : Οι κατά τόπους Ιατρικοί Σύλλογοι της χώρας.

Για την Άδεια απαιτούνται :

- Βεβαίωση κύριας χρήσης από Μηχανικό

- Σχέδια κάτοψης όπου θα πιστοποιείται ότι ο χώρος πληρεί τις απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές

επιστροφή

 

Πλυντήρια Αυτοκινήτων / Συνεργεία

 

Αρμόδιος φορέας  : Διεύθυνση Μεταφορών της Νομαρχίας

Για την Άδεια απαιτούνται :

- Σχέδια

- Οικοδομική Άδεια

- Περιβαλλοντική μελέτη για τα λύματα

- Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας

επιστροφή

 

Εργαστήριο - Βιοτεχνία

 

Αρμόδιος φορέας  : Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχίας

Για την Άδεια απαιτούνται :

- Σχέδια

- Οικοδομική Άδεια

- Περιβαλλοντική μελέτη για τα υγρά απόβλητα

- Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας

Γενικά τα δικαιολογητικά ποικίλουν ανάλογα με την δραστηριότητα και την ισχύ των μηχανημάτων που θα εγκατασταθούν.

επιστροφή

Τεχνικό Γραφείο Μηχανικών Κουτάντζη, Ωρωπού 38 & Ορφανίδου, Γαλάτσι - Αθήνα , Τ.Κ. 11146, τηλ/fax: (+30) 210 29 15 955