Αρχική / Υπηρεσίες / Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

 

• Τι είναι τα Ενεργειακά Πιστοποιητικά και πότε χρειάζονται

• Διαδικασία έκδοσης Ενεργειακού Πιστοποιητικού - Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

• Πόσο χρήσιμο είναι το Ενεργειακό πιστοποιητικό ; Γιατί το ζητάνε τώρα ; Είναι άλλο ένα "χαράτσι" ;

 

Δείτε ΕΔΩ επίσης πληροφορίες για το Πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ' Οίκον.

 

•  Τι είναι τα ενεργειακά πιστοποιητικά και πότε χρειάζονται

 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) ή "Ενεργειακό Πιστοποιητικό" όπως αποκαλείται πιο συχνά, πιστοποιεί την ενεργειακή κατηγορία ενός κτιρίου, συγκρίνοντας την ετήσια ενεργειακή κατανάλωση του σε θέρμανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης, φωτισμό και αερισμό, με την κατανάλωση που έχει ένα ομοίου μεγέθους και θέσεως κτίριο το οποίο όμως είναι "ενεργειακά ιδανικό" δηλαδή έχει πολύ καλή μόνωση και σύγχρονες μηχανολογικές εγκατάστασεις.

Αναλόγως την διαφορά στην κατανάλωση μεταξύ των δύο, το κτίριο κατατάσσεται σε μία Κατηγορία Ενεργειακής Απόδοσης (Α+, Α, Β+, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η).

Το Π.Ε.Α. περιλαμβάνει και σενάρια ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου με τα οποία μειώνονται οι ενεργειακές καταναλώσεις και τα οποία μπορεί να εφαρμόσει ο ιδιοκτήτης εάν το επιθυμεί.

Απαιτείται σε :

α) Νέα και ριζικά ανακαινισμένα κτίρια (δηλαδή κτίρια κατασκευασμένα μετά το 2010) με το πέρας της κατασκευής τους.

β) Όλες τις μεταβιβάσεις και τις μισθώσεις ακινήτων μεγαλύτερων των 50,00 τ.μ. .

Δεν απαιτείται Π.Ε.Α σε ανανέωση υφιστάμενης μίσθωσης. Επίσης δεν απαιτείται Π.Ε.Α. για χώρους βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης έχει ισχύ 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όσες φορές ζητηθεί στο διάστημα αυτό σε πώληση ή ενοικίαση εκτός και εάν το κτίριο υποστεί ριζική ανακαίνιση.

Η Ενεργειακή Επιθεώρηση εκτελείται μόνο από πιστοποιημένο Ενεργειακό Επιθεωρητή από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το γραφείο μας διαθέτει άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή Β' Τάξεως.

 

 

•  Διαδικασία έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού - Δικαιολογητικά

 

1) Γίνεται επίσκεψη στον χώρο και μέτρηση των αρχιτεκτονικών δεδομένων (διαστάσεις τοίχων, κουφωμάτων, στεγάστρων, σκιάσεων από γειτονικά κτίρια κ.τ.λ.) και των μηχανολογικών συστημάτων (συστήματα θέρμανσης, κλιματιστικά, λεβητοστάσιο, ηλιακός θερμοσίφωνας κ.τ.λ.).

Καλό είναι ο ιδιοκτήτης να έχει στην κατοχή του τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

Δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (αριθμός ΚΑΕΚ ή αποδεικτικό υποβολής δήλωσης ν.2308/95).

• Συμβόλαιο ώστε να γίνει επιβεβαίωση του εμβαδού του χώρου και της ονομασίας του από τον τίτλο ιδιοκτησίας του ( π.χ. Διαμέρισμα Β2, εμβαδού 56,00 τ.μ. ). Καλό είναι τα τ.μ. και η ονομασία του χώρου να είναι βάσει συμβολαίου έτσι ώστε να μην δημιουργείται πρόβλημα σε μελλοντική πώληση του ακινήτου οπότε και θα χρησιμοποιηθεί το ίδιο Π.Ε.Α. .

•  Εάν η θέρμανση είναι μέσω κεντρικού λέβητα, ένα πρόσφατο φύλλο ελέγχου λέβητα το οποίο συνήθως το έχει ο διαχειριστής ή η εταιρεία που αναλαμβάνει τα κοινόχρηστα.

•  Για νέα κτίρια προαιρετικά και προς όφελος της ενεργειακής κατάταξης του χώρου καλό είναι να αναζητείται η μελέτη θερμομόνωσης από την πολεοδομία.

•  Σε κτίρια που υφίστανται μετά το 1983 απαιτείται να καταχωρηθεί ο αριθμός της οικοδομικής Άδειας.

• Εάν υπάρχουν τακτοποιήσεις χώρων με ν.3843/10 ή 4014/11 χρειάζεται ο αριθμός πρωτοκόλλου.

Όσο πιο πολλά στοιχεία διαθέτει και όσο πιο πολύ χρόνο θέλει να αφιερώσει ο ιδιοκτήτης για την συγκέντρωση τους τόσο καλύτερα είναι τα αποτελέσματα του Π.Ε.Α. .

2) Με τα παραπάνω στοιχεία  γίνεται ο υπολογισμός της ενεργειακής κατάταξης του κτιρίου με ειδικό πρόγραμμα Η/Υ, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για έγκριση και παίρνει τον μοναδικό κωδικό ασφαλείας. Το Π.Ε.Α. εκτυπώνεται από εμάς και παραδίδεται στον πελάτη.

Η μέση διάρκεια για την έκδοση του Π.Ε.Α. είναι 1 με 2  ημέρες.

 

 

•  Τελικά πόσο χρήσιμο είναι; Γιατί το ζητάνε τώρα ; Είναι άλλο ένα "χαράτσι" ;

 

Το Π.Ε.Α. δεν είναι χαράτσι ούτε φόρος αφού ο ιδιοκτήτης πληρώνει μόνο την αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή και δεν πληρώνει φόρο προς το Δημόσιο ούτε έμμεσες εισφορές υπέρ τρίτων.

Ο μηχανικός χρειάζεται για την σωστή αποτύπωση του χώρου αλλά και για τον σωστό υπολογισμό των καταναλώσεων του κτιρίου αφού υπεισέρχονται πολλοί παράγοντες για την μέτρηση τους. Είναι μία  επιστημονική διαδικασία και οι ενεργειακοί επιθεωρητές είναι μηχανικοί με εξειδικευμένη και πιστοποιημένη εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα.

Μην ξεχνάμε ότι το Ενεργειακό Πιστοποιητικό έχει διάρκεια 10 ετών.

Το Ενεργειακό Πιστοποιητικό εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεσμοθετήθηκε με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων ο οποίος προέρχεται από τον νόμο 3661/2008 "Μέτρα για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις". Οι νόμοι αυτοί προέρχονται από οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς όλα τα μέλη της για την μείωση των Ενεργειακών καταναλώσεων και των εκπομπών CO2 έως το 2020 κατά 20%.

O κτιριακός τομέας συμμετέχει στο 1/3 της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της χώρας και θεωρείται ιδιαίτερα ενεργοβόρος.

Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί τις νέες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οι οποίες θα πρέπει μέχρι το 2020 να καλύπτουν το 20% των ενεργειακών απαιτήσεων. Το Π.Ε.Α. των κτιρίων είναι το πρώτο στάδιο για την επίτευξη όλων αυτών καθώς πιστοποιεί την ενεργειακή κατάταξη του κτιριακού τομέα και από εκεί και πέρα είναι θέμα του κράτους να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την αναβάθμιση του.

Ο ρόλος που θα παίξει το Π.Ε.Α. στην αξία των ακινήτων ακόμη δεν είναι γνωστός καθώς ο ενεργειακός σχεδιασμός είναι ακόμη κάτι καινούριο αλλά σίγουρα μία καλή ενεργειακή κατηγορία "αναβαθμίζει" ένα κτίριο. Πλέον στις αγγελίες ενοικίασης και πώλησης έχει εισαχθεί σαν κριτήριο αναζήτησης και η Ενεργειακή Κατηγορία.

Η Ενεργειακή Επιθεώρηση ενός χώρου πάνω από όλα υποδυκνείει σε έναν ιδιοκτήτη τις πραγματικές ενεργειακές καταναλώσεις του, επομένως του δείχνει τα βήματα τα οποία πρέπει να ακολουθήσει για να εξοικονομήσει ενέργεια και χρήματα.

 

Τεχνικό Γραφείο Μηχανικών Κουτάντζη, Ωρωπού 38 & Ορφανίδου, Γαλάτσι - Αθήνα , Τ.Κ. 11146, τηλ/fax: (+30) 210 29 15 955